O nás

Odborný garant setkání

 

ČAT je Česká Asociace Treasury, založena počátkem roku 2001. Jde o Asociaci profesionálních odborníků v oblasti treasury a řízení rizik.
Základním posláním Asociace je propagace a rozvoj odborné praxe profese treasury, s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje treasury, řízení rizik v rámci podniků a uznávanou autoritou v oblasti správy a řízení společností v České republice.

Více na: www.czechtreasury.cz

Organizační garant setkání

 

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) již od roku 2010 pomáhá odbornému rozvoji finančních pozic a vytváří standardy finančního řízení ve spolupráci s předními univerzitami a zástupci podnikové praxe. CAFIN reprezentuje zájmy více než 440 osob, které mají jedno společné: Finance je baví. CAFIN podporuje výzkum, výuku a vzdělávání na poli finančního řízení; vydává odborné publikace (např. Platová studie, Controllingový panel, Kompetenční modely atd.) a odborné periodikum CAFINews.

Více na: www.cafin.cz